Statuss:
Noslēdzies
LAD
elfla_kopejais_logotips.jpg

Ludzas pilsētas ģimnāzija skolēnu skaita ziņā ir lielākā skola Ludzas novadā. Mācības notiek divos korpusos. 1. – 6. klašu skolēni izvietoti 2. korpusā, 7. – 12. klašu skolēni mācās 1. korpusā. Skolu korpusi nav savienoti ar tuneli, līdz ar to skolas aparatūra jebkuros laika apstākļos bija jāpārnes no korpusa uz korpusu, kas kaitēja aparatūras kvalitātei, kā arī vadu atvienošana un pievienošana paātrina vadu un to ieeju nolietojumu. Pateicoties šim projektam ģimnāzijai tika iegādāta jauna mūzikas aparatūra, kas palīdzēs organizēt kvalitatīvākus kultūras pasākumus.

Projekta nosaukums Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas pilsētas ģimnāzijā kultūras pasākumu organizēšanai

Identifikācijas numurs Nr. 11-01-LL33-L413202-000005

Programma

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Ludza, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Blaumaņa iela 4

Īstenošanas laiks 07.10.2011. – 05.01.2012.

Mērķis Uzlabot Ludzas pilsētas ģimnāzijas materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties gaismas un skaņas aparatūru, kas savukārt nodrošina skolas amatiermākslas kolektīvu darbību un pasākumu kvalitatīvāku organizēšanu, veicina audzēkņu radošo izaugsmi un sekmē kultūrizglītības attīstību Ludzas novadā

Galvenās aktivitātes

Aprīkojuma un aparatūras iegāde

Rezultatīvie rādītāji. Iegādāts:

  • 5 aktīvās skandas,
  • mikšerpults,
  • aktīvais sabvūfers,
  • 2 radio mikrofoni,
  • 2 galvas mikrofoni,
  • prožektoru komplekts,
  • austiņas

Projekta budžets LVL 5577,00

  • ELFLA finansējums LVL 4114,17
  • Pašvaldības finansējums LVL 1462,83

Kontaktinformācija Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707131projekti@ludzaspils.lv)

Publicitāte


dsc07764.jpg
Jaunā aparatūra Ludzas pilsētas ģimnāzijai
dsc07764.jpg
Jaunā aparatūra Ludzas pilsētas ģimnāzijai
dsc07764.jpg
Jaunā aparatūra Ludzas pilsētas ģimnāzijai
dsc07764.jpg
Pasākums Ludzas pilsētas ģimnāzijā
dsc07764.jpg
Pasākums Ludzas pilsētas ģimnāzijā
dsc07764.jpg
Pasākums Ludzas pilsētas ģimnāzijā