Statuss:
Noslēdzies
LAD
elfla_kopejais_logotips2.jpg

Turpinot uzlabot Ludzas novada daudzdzīvokļu māju pagalmu spēļu infrastruktūru, 2012. gadā Ludzas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti izstrādāja 3 projektu pieteikumus bērnu rotaļu laukumu izveidei. 2 no projektiem tika atbalstīti – rotaļu laukumu izveide pagalmā Skolas ielā 13 un 15 un Istalsnas ciemā.

Projekta iniciatori bija vietējie jaunieši, kuri ar ierosinājumiem atnāca pie novada domes priekšsēdētājas un lūdza uzbūvēt rotaļu laukumu viņu pagalmā. Jaunieši arī piedalījās iekārtu izvēlē.

Projekta nosaukums No jauniešu iniciatīvas līdz rotaļu laukuma izveidei Identifikācijas numurs Nr. 12-01-LL33-L413201-000003 Programma

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta Ludzas novads, Ludzas pilsēta, Skolas iela 13 un 15 Īstenošanas laiks 26.07.2012. – 26.07.2013. Mērķis

Realizēt vietējo jauniešu iniciatīvu un veicināt bērnu un jauniešu aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanu, izveidojot bērnu rotaļu laukumu daudzdzīvokļu māju pagalmā.

Galvenās aktivitātes

  • Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveidošana
  • Iežogojuma izbūvēšana

Paredzamie rezultatīvie rādītāji

  • Izveidots bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukums (aprīkojums: rotaļu komplekss, 2 sols ar urnu, šūpoles, smilšukaste, atsperu šūpoles, basketbola statne ar vairogu, grozu un tīklu);
  • Izbūvēts iežogojums no 2 laukuma pusēm.

Projekta budžets LVL 7963,94

ELFLA finansējums LVL 5923,59

Pašvaldības finansējums LVL 2040,35

Kontaktinformācija Viola Andruščenko (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707131viola.andruscenko@ludzaspils.lv)

pirms pārbūves rotaļu laukums
Rotaļu laukums pirms pārbūves
laukums_skolas_iela_pec-1024x681.jpg
Rotaļu laukums pēc pārbūves