Statuss:
Noslēdzies
LAD
p1d1vhbvf2bu9gh511sr19un3s7.jpg
proj.jpg

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta nosaukums, Nr.: „Rotaļu laukuma izveide Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika dažādošanai” 16-01-AL34-A019.2201-000010

Īstenošanas vieta, laiks: Sporta iela 1, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe, LV-5751 2017.gads.

Projekta mērķis – izveidot bērnu rotaļu laukumu Zilupes pilsētā brīvā laika dažādošanai un veselīga dzīves veida popularizēšanai

Aktivitātes – bērnu rotaļu laukuma izveide

Rezultatīvie rādītāji – izveidots bērnu rotaļu laukums

Budžets: 20645.00 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums – 18580.50 EUR, Cits līdzfinansējums – 2064.50 EUR

Projekta iesniedzējs, kontakti: Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens, +371 26541476, +37165707315, dome@zilupe.lv

 

Raksti un publicitāte par projektu:

Plašāka informācija par projektu atrodama biedrības „Ludzas rajona partnerība” mājaslapā.