Statuss:
Noslēdzies
18620624_10213201484691017_733092113790572204_o-2-1024x683.jpg

Projekta nosaukums:  INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un

latlit_logo_mix_full_rgb-300x98.png

Lietuvas pierobežā”/ “SYNERGY FOR SECURITY”

Projekta īstenotāji:

 • Vadošais partneris:
  • Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Valsts Policija
 • Projekti partneri LV:
  • Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Valsts Robežsardze
  • Krāslavas novada dome
  • Kārsavas novada dome
 • Projekti partneri LT:
  • Utenas apriņķa Policijas pārvalde
  • Utenas rajona pašvaldība
  • Moletai rajona pašvaldība
  • Ignalinas Robežsardzes vienība.

Projekta mērķis: Veicināt tiesisko un administratīvo sadarbību pārrobežu noziedzības un nelegālās migrācijas apkarošanai, sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas austrumu pierobežas teritorijās.

Projekta apraksts: Projekts “Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” izstrādāts, pamatojoties uz aktuālākajām pēdējo gadu problēmām, ko iespējams efektīvi risināt tikai pārrobežu sadarbības līmenī. Kopīgie izaicinājumi skar pārrobežu institucionālās sadarbības nepietiekamību pārrobežu noziedzības, sabiedriskās drošības un nelegālās imigrācijas jautājumu risināšanai, kur Austrumlatvija un Lietuva tiek izmantoti kā tranzīta reģioni tālākai noziedzības virzībai uz Eiropu.

Apvienojot Latvijas un Lietuvas tiesībsargājošo iestāžu un pašvaldību resursus, projekta ietvaros tiks īstenoti vairāki kopīgi risinājumi iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un sadarbības aktivizēšanai pārrobežu līmenī: izveidota sinerģiska sadarbības platforma valstu drošības stiprināšanai un veicināta sadarbība starp iedzīvotājiem, tiesībsargājošām iestādēm un pašvaldībām. Projekta ietvaros tiks uzstādītas intelektuālās nakts un dienas video novērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identifikācijas iespējām uz visiem starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī tiks uzlabots abu valstu policijas un robežsardzes speciālais tehniskais aprīkojums pārrobežu noziedzības apkarošanai. Divu gadu garumā tiks īstenota drošības informatīvā kampaņa “Ja redzi, tad neklusē!”. Projekta partneru pārrobežu sadarbība, pamatojoties arī uz Šengenas Robežu kodeksu, ir nepieciešama pierobežas telpas stiprināšanai, izmantojot operatīvu starpvalstu sadarbību, novēršot un apkarojot smagus un sevišķi smagus noziegumus, organizēto noziedzību, tostarp cilvēku tirdzniecību un kontrabandu.

Īstenošanas laiks: 2017.gada 17.maijs – 2019.gada 16.maijs

Projekta kopējās izmaksas: 580 236 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 85% jeb 493200 EUR. Kārsavas novada pašvaldības kopējās projekta izmaksas ir 3 175,77 EUR.

Latvijas-Lietuvas programmas projekta LLI-082 “SYNERGY FOR SECURITY” vadītāja – Ilze Stabulniece, tel. +371 29472638ilze@kraslava.lv

Vairāk informācijas par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014. – 2020. gadam var atrast Programmas tīmekļa vietnē www.latlit.eu. Oficiālās Eiropas Savienības tīmekļa vietnes adrese www.europa.eu.

Raksti un publicitāte par projektu:

 

Video