Statuss:
Noslēdzies
LAD
p1d1t2s2i31mjbig21klp103anr34.jpg
proj.jpg

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta nosaukums, Nr.:„Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā” 16-01-AL34-A019.2201-000012

Īstenošanas vieta, laiks: Tautas iela 1, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe, LV-5751 2017.gads

Projekta mērķis – iegādāties skaņas un gaismas aparatūru un aprīkojumu āra sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā

Aktivitātes –  iegādāties aparatūras komplektu āra sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā.

Rezultatīvie rādītāji – iegādāts aparatūras komplekts āra sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā.

Budžets: 21726.48 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums – 19553.83 EUR, Cits līdzfinansējums – 2172.65 EUR

Projekta iesniedzējs, kontakti: Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens,+371 26541476,+371 65707315, dome@zilupe.lv

 

Raksti un publicitāte par projektu 

Plašāka informācija par projektu atrodama biedrības „Ludzas rajona partnerība” mājaslapā.