Statuss:
Noslēdzies
LAD
pansionats_pabeigtais.jpg
lrp_nap_es_leader.jpg

Ar mērķi pilnveidot Sociālā aprūpes centra “Ludza” infrastruktūru, uzlabojot klientu dzīves kvalitāti, labsajūtu un emocionālo komfortu, laika posmā no 08.02.2018. līdz 21.05.2018. tika veikti SAC “Ludza” ēkas 1. stāva atjaunošanas darbi.

Būvdarbu laikā īstenoti 1. stāva telpu grupu iekšējās apdares atjaunošanas darbi, griestu, grīdas seguma atjaunošana, sanitārtehnisko mezglu labiekārtošana, daļēja logu un durvju nomaiņa, esošo skursteņu demontāža, apgaismes ķermeņu ar elektroinstalāciju un ugunsdzēsības automātikas sistēmas atjaunošana.

Darbi veikti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000002 “Sociālās aprūpes centrs ”Ludza” infrastruktūras pilnveidošana” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas  sastāda EUR 70 061,94, projekta attiecināmās izmaksas EUR 47 641,21, pieejamais publiskais finansējums EUR 42 877,09.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Publikācijas:

4.06.2018. Latgales reģionālās televīzijas sižets “SAC “Ludza” iemītnieki priecīgi par labiekārtotajām telpām

SAC telpas pēc remonta: