Statuss:
Noslēdzies
neptune_day-158.jpg
water-joy.-logo.jpg

Projekts tika ieviests no 2009. gada 7. janvāra līdz 2011. gada 6. janvārim sadarbībā starp vadošo partneri Latgales plānošanas reģionu un projekta partneriem – biedrību „Latgales reģiona attīstības aģentūra” (Latvija) un Utenas apgabala vadītāja administrāciju (Lietuva) ar mērķi dažādot tūrisma produktus un sekmēt ekonomiska rakstura labumus, nodrošinot investīcijas ūdens tūrisma infrastruktūrā un pieejamībā, kā arī veikt aktīvus mārketinga pasākumus (t.sk. dalība izstādēs, reklāmas kampaņas utt.), tādējādi nodrošinot atbalstu Latgales un Utenas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem.

Projekta nosaukums Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgales reģionā un Utenas apriņķī

Projekta identifikācijas numurs LII-050

Programma/fonds Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam

Īstenošanas laiks No 2009. gada 7. janvāra līdz 2011. gada 6. janvārim

Projekta mērķis Veicināt Latgales un Utenas reģionu ekonomisko attīstību, attīstīt tūrisma nozari, pozicionējot abus reģionus kā vienotu tūrisma galamērķi un nodrošinot ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • Investīcijas Ludzas novada 3 objektu infrastruktūrā (Ludzas pilsētā Peldu iela 21, Kuļņeva iela 2A, J.Soikāna iela 22
  • Tehnisko/skiču projektu izstrāde turpmākai ūdens tūrisma objektu attīstīšanai – 2 apgaismojuma tehnisko projektu izstrāde objektiem Ludzā, Peldu iela 21 un M. Ezerkrasta ielā vecpilsētas teritorijā
  • Neptūna svētki Ludzā
  • Piedalīšanās Balttour un Vivatour izstādēs 2009. un 2010. gadā
  • Jaunu ūdens un citu tūrisma maršrutu veidošana

Kopējās projekta izmaksas

Ludzas budžets projektā 105 213,96 LVL

Ludzas līdzfinansējums 15 782,09 LVL

Kontaktinformācija Līga Kondrāte (Ludzas Tūrisma informācijas centra vadītāja; tālr.+371 65707203ligakondrate@inbox.lv)

Projekta publicitāte