Statuss:
Noslēdzies

2013. gada 21. martā ir sākusies projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” (saīsināti – Move for Life) īstenošana. Pusotra gada laikā partneru pašvaldībās, kas atrodas Latgalē un Vitebskas apgabalā, tiks renovētas vai izveidotas slēpošanas trases ar apgaismojumu. Ludzā viena no slēpošanai piemērotākajām vietām ir pilsētas parks, kas ir pietiekami liels, lai tur izveidotu slēpošanas trasi un organizētu slēpošanas sacensības un sporta stundas.

2013./2014. gada ziemā Novopolockā (BY), Riebiņos (LV), Braslavā (BY) un Preiļos (LV) notiks slēpošanas sacensības. Projekta partneri iegādāsies slēpošanas un nūjošanas inventāru, un vietējie iedzīvotāji varēs to nomāt aktīvai atpūtai. Ludzā notiks partneru sporta skolotāju nūjošanas apmācības. Projekta noslēgumā – 2014. gada augustā Preiļos tiks organizēta starptautiskā konference par veselīgu dzīvesveidu.

Projekta nosaukums Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos/ Move for Life Projekta nosaukums angļu valodā Promotion of a healthy lifestyle in border regions of Latvia and Belarus

Identifikācijas numurs LLB-2-255

Programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

Īstenošanas vieta Latgales reģions Latvijā, t.sk. Ludzas novadā, un Vitebskas apgabals Baltkrievijā

Īstenošanas laiks No 21.03.2013. līdz 30.09.2015.

Mērķis Paaugstināt dzīves vides kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem un palielināt Latvijas un Baltkrievijas pierobežas teritorijas pievilcību, attīstot aktīvā dzīvesveida infrastruktūru.

Galvenās aktivitātes

 • Slēpošanas un nūjošanas trašu izveide vai pilnveidošana ar trašu atklāšanas pasākumiem
 • Slēpošanas un nūjošanas aprīkojuma un inventāra iegāde
 • Slēpošanas sacensības skolēniem un ģimenēm Vitebskas apgabalā un Latgalē
 • Nūjošanas apmācības Ludzā partneru sporta skolotājiem
 • Pilotaktivitāte: 50 partneru pašvaldību iedzīvotāji (dažādu organizāciju un iestāžu pārstāvji) piedalīsies pilotaktivitātē, kuras ietvaros tiks veikta šo cilvēku medicīniska pārbaude un viņi aktīvi nodarbosies ar slēpošanu ziemas periodā – 2 dienas nedēļā. Pēc 6 mēnešiem un pēc gada tiks veikta atkārtota veselības stāvokļa pārbaude, lai novērtētu progresu.- E-bukleta publicēšana par veselīgu dzīvesveidu- Ludzas novada pašvaldība veiks Ludzas pilsētas parka apgaismojuma renovāciju, uzstādot jaunas laternas un ziemā izveidojot slēpošanas trasi (0,875 km).
 • Projekta ietvaros tiks iegādāti 68 slēpošanas aprīkojuma komplekti (slēpes, zābaki, stiprinājumi un nūjas), speciāla ierīce slēpošanas trases veidošanai un 10 pāri nūju. Pēc to iegādes 30 slēpju komplekti tiks nodoti Ludzas pilsētas ģimnāzijai sporta stundu organizēšanai slēpošanā. 38 slēpošanas komplekti un 10 nūjošanas komplekti būs pieejami iedzīvotājiem – tos varēs nomāt Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē.
 • Ludzas pilsētas parkā tiks uzstādīti 4 karogu masti.
 • Ludzā notiks nūjošanas apmācības partneru sporta skolotājiem.
 • Ludzas skolēni un ģimenes piedalīsies slēpošanas sacensībās projekta ietvaros. Iedzīvotāji varēs piedalīties arī projekta pilotaktivitātē.
 • Ludzas pašvaldības pārstāvji piedalīsies projekta vadīšanā un koordinēs aktivitātes Ludzas pašvaldības teritorijā, kā arī nodrošinās savu iedzīvotāju dalību projekta pasākumos.

Projekta partneri

 • Vadošais partneris: Eiroreģions “Ezeru zeme”
 • Partneri Latvijā: Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Rēzeknes pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, Riebiņu novada dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Aglonas novada dome.Partneri Baltkrievijā: Braslavas rajona izpildkomiteja, Verhņedvinskas rajona izpildkomiteja, izglītības iestāde “Valsts olimpiskās rezerves arodskola Novopolockā”, Glubokoje rajona fizkultūras un veselības centrs
 • Asociētais partneris: Latvijas Republikas Veselības ministrija

Projekta budžets

 • Kopējais projekta budžets: 600 841,37 EUR
 • Ludzas novada pašvaldības budžets projektā: 80 584,70 EUR, t.sk. EKPI finansējums 72 526,23 EUR; Latvijas valsts finansējums: 4 029,24 EUR; Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums: 4 029,23 EUR

Projekta darba grupa Ludzā

 • Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs – projekta Vadības komitejas loceklis
 • Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Viola Andruščenko – projekta koordinatore
 • Ludzas novada pašvaldības grāmatvede Ināra Pedāne – projekta grāmatvede
 • Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenais speciālists sporta jautājumos Andrejs Narnickis
 • Ludzas novada pašvaldības inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs

Kontaktinformācija Viola Andruščenko, tālrunis:+371 65707131; viola.andruscenko@ludzaspils.lv

E-brošūra

Publikācija

TV sižeti

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. – 2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir www.enpi-cbc.eu.

Eiropas Savienību veido 28 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības.

Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.

kick_off_meeting.jpg
1.projekta sapulce Preiļos
kick_off_meeting_2.jpg
1.projekta sapulce Preiļos
kick_off_meeting_3.jpg
1.projekta sapulce Preiļos
nordic_walking_session_ludza-47.jpg
Nūjošanas apmācības sporta skolotājiem Ludzā
nordic_walking_session_ludza-55.jpg
Nūjošanas apmācības sporta skolotājiem Ludzā
Missing multivides elements.
nordic_walking_session_ludza-51.jpg
Nūjošanas apmācības sporta skolotājiem Ludzā
nordic_walking_session_ludza-49.jpg
Nūjošanas apmācības sporta skolotājiem Ludzā
nordic_walking_session_ludza-41.jpg
Nūjošanas apmācības sporta skolotājiem Ludzā
nordic_walking_session_ludza-14.jpg
Nūjošanas apmācības sporta skolotājiem Ludzā
nordic_walking_session_ludza-18.jpg
Nūjošanas apmācības sporta skolotājiem Ludzā
nordic_walking_session_ludza-22.jpg
Nūjošanas apmācības sporta skolotājiem Ludzā
nordic_walking_session_ludza-96.jpg
Nūjošanas apmācības sporta skolotājiem Ludzā
Missing multivides elements.
nordic_walking_session_ludza-27.jpg
Nūjošanas apmācības sporta skolotājiem Ludzā
nordic_walking_session_ludza-39.jpg
Nūjošanas apmācības sporta skolotājiem Ludzā
parks_junijs_2013-18.jpg
Ludzas pilsētas parks jūnijā
parks_junijs_2013-15.jpg
Ludzas pilsētas parks jūnijā
ludza_skiingtrack_wg-142.jpg
Projekta darba grupas sanāksme Ludzā
dsc_8421.jpg
Slēpošanas un nūjošanas trases shēma
ludzas_pilsetas_parks_mainas_5.jpg
Jaunais un vecais apgaismojuma stabs Ludzas pilsētas parkā
dsc_8374.jpg
Renovētā apgaismojuma sistēma Ludzas pilsētas parkā
dsc_8379.jpg
Renovētā apgaismojuma sistēma Ludzas pilsētas parkā
dsc_7555.jpg
Darba grupas sanāksme Glubokoje pilsētā Baltkrievijā
dsc_7556.jpg
Darba grupas sanāksme Glubokoje pilsētā Baltkrievijā
dsc_7557.jpg
Darba grupas sanāksme Glubokoje pilsētā Baltkrievijā
dsc_7553.jpg
Darba grupas sanāksme Glubokoje pilsētā Baltkrievijā
dsc_7554.jpg
Darba grupas sanāksme Glubokoje pilsētā Baltkrievijā
019.jpg
Slēpošana Ludzas pilsētas parkā
019.jpg
Slēpošana Ludzas pilsētas parkā
019.jpg
Slēpošana Ludzas pilsētas parkā
dsc_0282.jpg
Slēpošana Ludzas pilsētas parkā
ludza_skiingtrack_wg-22.jpg
Slēpošanas trases atklāšana Ludzā
ludza_skiingtrack_wg-30_0.jpg
Slēpošanas trases atklāšana Ludzā
ludza_skiingtrack_wg-48_0.jpg
Slēpošanas trases atklāšana Ludzā
ludza_skiingtrack_wg-69.jpg
Slēpošanas trases atklāšana Ludzā
ludza_skiingtrack_wg-105.jpg
Projekta darba grupas Ludzā
ludza_skiingtrack_wg-81.jpg
Slēpošanas trases atklāšana Ludzā
braslava_160_.jpg
Ludzas komanda sporto Braslavā, Baltkrievijā
braslava_3_.jpg
Ludzas komanda sporto Braslavā, Baltkrievijā
braslava_15_.jpg
Sacensību atklāšanas pasākums Braslavā, Baltkrievijā
braslava_29_.jpg
Ludzas komanda sporto Braslavā, Baltkrievijā
braslava_53_.jpg
Ludzas komanda sporto Braslavā, Baltkrievijā
braslava_90_.jpg
Ludzas komanda sporto Braslavā, Baltkrievijā
041_0.jpg
Ģimeņu sacensības Preiļos
019.jpg
Ģimeņu sacensības atklāšanas pasākums Preiļos
019.jpg
Ņikiforovsku ģimene startē sporta sacensībās Preiļos
019.jpg
Karogu masti Ludzas pilsētas parkā
019.jpg
Ludzānieši startē Novopolockā
019.jpg
Ludzānieši startē Novopolockā
019.jpg
Ludzānieši startē Novopolockā
019.jpg
Ludzānieši startē Novopolockā
019.jpg
Ludzānieši startē Novopolockā
019.jpg
Konference Preiļos
019.jpg
Konference Preiļos