Statuss:
Noslēdzies
LAD
p1d1t2hsbq1226k0ugvb1ng41adf7.jpg
proj.jpg

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta nosaukums, Nr.: „Vietējās teritorijas-atpūtas vietas „Pie strūklakas” izveide Zilupes pilsētā” 16-01-AL34-A019.2201-000011

Īstenošanas vieta, laiks: Partizāņu iela 4, Zilupe, Zilupes novads 2017. gads.

Projekta mērķis – izveidot atpūtas vietu „Pie strūklakas” Zilupes pilsētā vietējās teritorijas vides sakārtošanai un pievilcības palielināšanai

Aktivitātes –  strūklakas izbūve Zilupes pilsētā laukumā Brīvības un Tautas ielu krustojumā

Rezultatīvie rādītāji – izbūvēts jauns vides objekts ar strūklaku

Budžets: 16984.75 EUR, t.sk. ELFLA finansējums – 15286.27 EUR, cits līdzfinansējums – 1698.48 EUR

Projekta iesniedzējs, kontakti: Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens, 26541476, 65707315, dome@zilupe.lv

 

Raksti un publicitāte par projektu:

Plašāka informācija par projektu atrodama biedrības „Ludzas rajona partnerība” mājaslapā.

Projekta vispārējs apraksts Zilupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē:
 

Attēls