Atkritumu apsaimniekošana Vide

Latvijā no 2024. gada 1. janvāra būs obligāta bioloģisko atkritumu šķirošana, kad papildus jau esošajiem atkritumu konteineriem būs pieejams vēl viens – ar apzīmējumu BIO atkritumi. 2023. gada 16. martā Saeima pieņēma grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.1 pantā, kas nosaka, ka maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 60 procentu apmērā no šā likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktās maksas. Likuma grozījumi stājas spēkā 2024.gada 1.janvārī.

2023.gada 27.decembrī Ludzas novada pašvaldības dome apstiprināja maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu 60 procentu apmērā no šā likuma 39. panta pirmajā daļā noteiktās maksas:

  1. SIA „ALLAS” atkritumu apsaimniekošanas zonā maksa par bioloģiski noārdāmiem atkritumiem būs – 15,61 EUR/m³ bez PVN, 18,89 EUR/m³ ar PVN (no 2024.gada 1.janvāra).
  2. SIA „Ludzas apsaimniekotājs” atkritumu apsaimniekošanas zonā maksa par bioloģiski noārdāmiem atkritumiem būs - 16,90 EUR/m³ bez PVN, 20,45 EUR/m³ ar PVN (2024.gada 1.janvāra).
Pasākuma afiša
foto
foto