Statuss:
Noslēdzies
ESF
talsi_161211-030.jpg
esf_sif_logo-300x74.jpg

Ludzas novada pašvaldība uzsāka īstenot projektu „Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (Nr.11DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001/18). Projekta mērķis bija panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā, uzlabojot investīciju piesaisti Ludzas novadā. Galvenais uzsvars bija uz kvalitatīvu projektu sagatavošanu un īstenošanu, tādējādi ievērojami samazinot projektu ieviešanas riskus, nodrošinot ierobežoto pašvaldību finanšu resursu efektīvu izmantošanu.

Projekta nosaukums Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai Identifikācijas numurs Nr.11DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001/18

Programma Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.2.2.3.apakšaktivitāte “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Īstenošanas vieta Ludzas novads

Īstenošanas laiks 01.09.2011. – 31.03.2012.

Mērķis Panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā, uzlabojot investīciju piesaisti Ludzas novadā

Galvenās aktivitātes

 • Semināri par projektu realizāciju, būtiskajām kļūdām projektu īstenošana, iepirkumu procedūrām
 • 2 pieredzes apmaiņas braucieni (uz Talsiem un uz Kuldīgu)
 • Pētījums par ES politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības izmantošanas iespējām, piesaistot investīcijas Ludzas novada pašvaldībā
 • Izveidots Sadarbības tīkls

Rezultatīvie rādītāji

 • Pētījums “ES politiku instrumentu un citas ārvalstu finanšu palīdzības izmantošanas iespējas, piesaistot investīcijas Ludzas novada pašvaldībā” – 5gab.;
 • Speciālistu apmācību cikls – 5 semināri (apmācīti 116 cilvēki);
 • Sadarbības tīkla izveide;
 • Izveidotas 6 darba grupas;
 • Izstrādāti 5 projekta pieteikumi;
 • Pieredzes apmaiņas vizīte uz Talsu novada pašvaldību;
 • Pieredzes apmaiņas vizīte uz Kuldīgas novada pašvaldību;
 • Noslēguma seminārs;
 • Mājas lapas aktualizēšana;
 • Raksti informatīvajā izdevumā;
 • Preses relīzes mājas lapā.

Projekta budžets 12 298,90 LVL

ESF finansējums 12 298,90 LVL

Kontaktinformācija

Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis +371 65707131projekti@ludzaspils.lv)

Publicitātes materiāli

Projekta gaitā publicētie un izveidotie materiāli

Semināru darba kārtības