Statuss:
Noslēdzies
LAD
skeitparks_zilupe-1024x768.jpg
logo-768x117.png

Fiziskās aktivitātes ir labas veselības un pašsajūtas priekšnoteikums jebkurā vecumā, tomēr pusaudžu gados sportam ir īpaša nozīme – tiek stiprinātas locītavas, kauli, muskuļi, veidojas stāja, tiek veicināta pārliecība par sevi un ilgtermiņā jauniešos nostiprinās doma par aktīva dzīvesveida nozīmi. Mūsdienās jauniešiem ir daudz iespēju nodarboties ar dažādiem sporta veidiem, un atbilstošas infrastruktūras izveide ir viena no būtiskākajām aktualitātēm, jo piedāvājumam jāspēj konkurēt ar viedierīcēm un interneta sniegtajām iespējām.

Pēdējo gadu laikā tieši alternatīvie sporta veidi ir iemantojuši atzinību kā kvalitatīvs jauniešu brīvā laika pavadīšanas veids. Un skeitbords – tā ir unikāla aktivitāte, jo sniedz iespēju apvienot fizisku piepūli ar pusaudžu gados tik būtisko nepieciešamību pēc radošas izpausmes. Skeitparks – tas ir vērtīgs pienesums Kārsavas un Zilupes pilsētu sporta infrastruktūrai, jo tā būs vieta, kur jaunieši varēs gan sportot, gan socializēties.

Projekta nosaukums, identifikācijas numurs:  Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās, Ludzas novadā, Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000005.

Īstenošanas vietas:

  • Vienības iela 64a, Kārsava;
  • Meža iela 7a, Zilupe.

Projekta vispārējais mērķis: dažādot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru Kārsavas un Zilupes pilsētās, nodrošinot jēgpilnu jauniešu brīvā laika pavadīšanu un veselīga dzīvesveida iespējas, reizē veicinot alternatīvo sporta veidu attīstību novadā.

Projekta tiešais mērķis: izveidot publiski pieejamu skeitparku Kārsavas un Zilupes pilsētās, tādā veidā dažādojot sporta un aktīvās atpūtas iespējas vietējiem iedzīvotājiem un pilsētu viesiem.

Projekta izmaksas: kopējās attiecināmās izmaksas ir 32 670,00 EUR, publiskais finansējums (ELFLA) 29 403,00 EUR, Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums – 3267,00 EUR.

Galvenās aktivitātes: skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana.

Rezultatīvie rādītāji: izveidoti divi publiski pieejami skeitparka laukumi.

Kontaktinformācija: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Laima Poikāne.

Projekta īstenošanu administrē: Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā pārvalde.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.


Raksti un publicitāte par projektu:

Projekta aktivitātes
Skeitparks Zilupes pilsētā, Meža ielā 7a