Statuss:
Noslēdzies

Projekta nosaukums un numurs: ENI-LLB-1-016Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana

Projekta akronīms (saīsināts nosaukums): BELLA CULTURE

Programmas nosaukums Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Īstenošanas laiks: 24.04.2019 – 23.10.2021 (30 mēneši)

Projekta mērķis: Veicināt reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu, tādējādi stiprinot reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā arī sekmējot reģionu ekonomisko attīstību.

Projekta īss apraksts: Kulinārā mantojuma jomas uzņēmēji, amatnieki un tūrisma speciālisti projekta gaitā gūs jaunas zināšanas. Projektā tiks organizēti pieredzes apmaiņas un mācību semināri un braucieni uz projekta partneru teritorijām, 4 kultūrvēstures festivāli, izdotas 3 nacionālo ēdienu recepšu brošūras un kopīgs izdevums kulinārā mantojuma un amatniecības tūrisma popularizēšanai.
Projekts paredz izveidot Amatniecības centru, renovējot grāfu Plāteru pils kompleksa ēku Krāslavā; 2 Kulinārā mantojuma centrus Anīkščos un Kupišķos, iegādājoties profesionālu aprīkojumu tematisko darbnīcu organizēšanai.

Projekta budžets

  • Kopējās projekta izmaksas 792 657,69 EUR
  • ES atbalsts (90%) – 713391,92 EUR
  • Ludzas novada pašvaldības projekta izmaksas 66 080,27 EUR
  • ES atbalsts (90%) – 59 472,24 EUR
  • Novada domes līdzfinansējums (5%) – 3304,02 EUR
  • Valsts līdzfinansējums (5%) – 3304,01 EUR

Kontaktinformācija: Projekta koordinatore Ludzas novadā Anita Mortuzāne, mob. +371 28710134, e-pasts: anitamortuzane@inbox.lv

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu, EuropeAid: https://ec.europa.eu/europeaid


Publikācijas par projektu

Brošūra “Iepazīsti Bella mantojumu un kultūru”

Projekta Nr. ENI-LLB-1-016 “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (BELLA CULTURE)” ietvaros ir izveidotas 4 mācību īsfilmas (katra ir apt.13 min.)

Reklāmas video: Arheoloģisko un etnogrāfisko tautas tērpu kolekcija “Ludzas tautas tērpu stāsts”

11.02.2020. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “7. februārī Kupišķos (Lietuvā) notika projekta Nr. ENI-LLB-1-016 BELLA CULTURE darba grupas sanāksme

24.09.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas amatnieki un mājražotāji piedalās 2. Starptautiskajā kultūrvēstures festivālā “Jungtys” Lietuvā”

22.08.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzā izveidota unikāla Latgales arheoloģisko un etnogrāfisko tērpu kolekcija” 

27.06.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Izskanēja starptautiskais kultūrvēstures festivāls “Sābri”

22.06.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Starptautiskais kultūrvēstures festivāls rit pilnā sparā

03.05.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē – “Atskats uz projekta BELLA CULTURE atklāšanas sanāksmi

1.05.2019. Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Starptautiskie pasākumi sapulcināja amatniekus un kulinārā mantojuma sektora dalībniekus


Šo publikāciju finansē Eiropas Savienība. Par šīs informācijas saturu pilnībā ir atbildīga Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.