Statuss:
Noslēdzies
LAD
trenazieri_rundeni_18.01-9-1024x680.jpg
lrp_nap_es_leader.jpg

Ludzas novada Rundēnu pagasta centrā – Rundēnu ciemā – dzīvo ap 50 bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Viena no iespējām, kur bērni varēja pavadīt brīvo laiku, bija vecs rotaļu laukums, kur padomju laikā tika uzstādītas metāla konstrukcijas. Dažas šo iekārtu detaļas jau bija nolietojušās, tāpēc iekārtas nebija drošas, un savu estētisko kvalitāti tās jau sen bija zaudējušas. Protams, bērni tās izmantoja, bet lielas intereses tās neizraisīja. Lielākiem bērniem un pieaugušajiem vispār nebija nekāda aprīkojuma sportošanai un vingrošanai.
Risinājums šo problēmu risināšanai bija ļoti vienkāršs un pat par sevi saprotams – novietot jaunas, pievilcīgas, drošas, interesantas iekārtas, kas būs pieejamas visiem bērniem, un piedāvāt pieaugušajiem un pusaudžiem iespēju vingrot un sportot, iegādājoties publiski pieejamus trenažierus. Tāpēc 2016. gadā Ludzas novada pašvaldība izstrādāja projekta pieteikumu “Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšanu Rundēnu ciemā” un 2016. gada 27. jūnijā to iesniedza biedrībā “Ludzas rajona partnerība”.  2016. gada 16. novembrī Ludzas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta apstiprināšanu. 2017. gadā tika iegādāti un uzstādīti sporta trenažieri un tika atvērta trenažieru zāle, un daudzdzīvokļu māju pagalmā tika uzstādītas jaunas bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas.

Nosaukums Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā

Identifikācijas Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000005

Programma Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam apakšpasākums “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Īstenošanas vieta Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Īstenošanas laiks 2016. – 2017.

Mērķis Nodrošināt iespēju Rundēnu pagasta iedzīvotājiem iesaistīties aktīvā un veselīgā brīvā laika pavadīšanā, atverot sporta trenažieru zāli un uzstādot bērnu rotaļu iekārtas.

Galvenās aktivitātes

  • Sporta trenažieru iegāde
  • Bērnu rotaļu laukuma iekārtu uzstādīšana

Rezultatīvie rādītāji

  • Iegādāti un uzstādīti trenažieri Rundēnos
  • Ierīkots bērnu rotaļu laukums Rundēnu ciemā daudzdzīvokļu māju pagalmā

Budžets (EUR) 14 094.75 EUR t.sk.:

  • ELFLA finansējums 90% (EUR) 12 685.28 EUR
  • Pašvaldības līdzfinansējums 10% (EUR) 1 409.47 EUR

Kontaktinformācija Viola Andruščenko; tālr.+371 65707131; viola.andruscenko@ludza.lv

Projekta īstenošanu administrē Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā pārvalde

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Publikācijas

Plašāka informācija par projektu atrodama biedrības „Ludzas rajona partnerība” mājaslapā.