Statuss:
Noslēdzies

2020. gada 09. jūlijā sākās projekta “CraftWays” (Nr. ENI-LLB-2-283) īstenošana. Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība.

Projekta galvenā ideja ir nodot tradicionālās prasmes un arodus jaunākajām paaudzēm un šī mērķa sasniegšanai piesaistīt jaunus amatniekus vietējo arodu pētīšanā un praktizēšanā. Ja jums ir vēlme sasniegt augstākus mērķus, vislabāk ir strādāt komandā, tāpēc arī šajā projektā iesaistījās profesionāļi, lai kopīgi īstenot ideju – J.Soikāna Ludzas mākslas skolas pedagogi, Moletu Mākslas skolas pedagogi, kā arī citi speciālisti, kas ir iesaistīti partnerreģionu tradicionālo arodu popularizēšanā.

Projekta mērķis: veicināt, saglabāt un popularizēt nemateriālo vēsturisko un kultūras mantojumu – tradicionālos arodus un prasmes.

Īstenošanas termiņš: 09.07.2020. – 08.04.2023

Projekta budžets: 303 404.00 EUR, t.sk. ES finansējums: 273 063.60 EUR.

Īstenotās projekta aktivitātes, kas notika Ludzā un Moletos:

 • kopīgais seminārs Ludzā (LV) “Baltu un slāvu kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgās un atšķirīgas pazīmes”, ko tiešsaistē organizēja J.Soikāna Ludzas mākslas skola, un kas sastāvēja no 2 cikliem (saites uz lekciju ierakstiem ir pieejami zemāk);
 • kopīgais seminārs “Dzīves koks Baltijas kultūrā”, ko tiešsaistē organizēja Moletu mākslas skola un kas sastāvēja no 2 cikliem (saites uz lekciju ierakstiem ir pieejami zemāk);
 • izremontēts kokapstrādes kabinets J.Soikāna Ludza mākslas skolā;
 • partneri iegādājās jaunu aprīkojumu, mēbeles, tehniku, iekārtas, instrumentus;
 • notika jauno amatnieku apmācības J.Soikāna Ludzas mākslas skolā (kokapstrādes jomā); amatnieki pētījuši krucifiksus Latgalē un salasīja materiālu par tiem:​​​​
 • Ludzas J.Soikāna mākslas skolas un Moletu mākslas skolas pedagogi piedalījās mācību braucienā uz Tartu universitātes Vīlandes kultūras akadēmiju;
 • jauno amatnieku apmācības Moletu Mākslas skolā (aušana, keramika un kokapstrāde);
 • Ludzas un Moletu jauno amatnieku tikšanās Ludzā un Moletos
 • izveidots kanāls YouTube, kurā ir pieejami projekta lekciju un meistarklašu ieraksti, ka arī video materiāls par Ludzas un Moletu jauno amatnieku kopīgo darbošanos Ludzā un Moletos. Saite uz kanālu https://www.youtube.com/@craftways1648

Projekta lekciju ieraksti YouTube kanālā:

1. cikls

1. daļa – Dr. habil.philol. Janīna Kursīte-Pakule – “Ornaments koka arhitektūrā”

Semināra “Baltu un slāvu kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgās un atšķirīgas pazīmes” “grāmata” Ornaments koka arhitektūrā Baltkrievijā, Lietuvā un Latvijā un prezentācija.

2. daļa – Dr.hist.eccl. Andris Priede – “Sādžu un ceļmalu krusti Latgalē”

3. daļa – Odeta Stripiniene, Šauļu muzeja “Aušra” direktores vietniece-galvenā fondu glabātāja “Antanas Rimavičus – mācītājs un mākslinieks” un Alę Počiulpaitė, “Krucifiksu darināšanas tradīcijas Lietuvā”

4. daļa – Anete Ulmane, Māju dekoratīvie kokgriezumi Latgalē 19. gs. beigās – 20. gs. sākumā un Anita Meinerte, “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja sakrālās mākslas kolekcija”

5. daļaLinas Šmigelskas, Lietuvas Etnokosmoloģijas muzeja direktors – “Kosmiskais dzīves koks”

6. daļaJonas Vaiškūnas, Lietuvas etnoastronoms, publicists un politiķis – “Vārpsta un Visums”

7. daļatautas māksliniece Jolanta Žalalienė – “Ar atmiņām saistīties priekšmeti”

8. daļa – Dr.Elena Pranskėnaitė – “Aizvēsturiskās ezeru apmetnes Baltijas reģionā”; amatniece Lina Dieninė “Podniecības tradīcijas Moletos”


2. cikls

1. daļa – Andris Uškāns – “Pirmā sērijveida koka apbūve Latvijas teritorijā. XIX gadsimta koka apbūve dzelzceļa “Pēterpils – Varšava” posmā Bozova – Malta”

2. daļaamatnieks, koktēlnieks Harijs Stradiņš – “No saknes līdz galotnei”

3. daļakokapstrādes meistars Rihards Vidzickis – “Koks ikdienā un svētkos”

4. daļa – pedagogs, mākslinieks Māris Šaršūns – “Koks – no tradīcijas līdz dizainam”

5. daļaJonas Vaiškūnas, Lietuvas etnoastronoms, publicists un politiķis – “Pasaules koka spēks”


Projekta laikā notikušas meistarklases:

 • Koktēlnieka Antona Rancāna meistarklase
 • Zilupes, Pasienes draudzes prāvesta Vitālija Filipenoka meistarklase
 • Aušanas meistarklase (lietuviešu valodā)
 • Podniecības meistarklase (lietuviešu valodā)

Publikācijas par projektu:


Šo publikāciju finansē Eiropas Savienība. Par šīs informācijas saturu pilnībā ir atbildīga Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.