Statuss:
Noslēdzies
logo-jaunatnes.jpg

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros

 

Projeka publikācijas

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (01.11.2021) Ceļakarte emocionālajai labbūtībai Ludzas 2. vidusskolā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (29.11.2021) Labbūtības ceļakarte Ciblas vidusskolā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (02.12.2021) Ceļakarte emocionālajai labbūtībai Ludzas 2. vidusskolā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (13.12.2021) Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (13.12.2021) Labbūtības ceļakarte Ciblas vidusskolā

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (18.01.2022) Noslēdzies projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs“