Statuss:
Noslēdzies
05.ludzas_gimnazija_2016-1024x768.jpg
lv_id_eu_logo_ansamblis_eraf_rgb.jpg

2017. gada 12. oktobrī Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” (Nr. 8.1.2.0/17/I/003) īstenošanu. Projekta aktivitātes tika uzsāktas jau 2016.gada vasarā – būvprojektu izstrāde, būvdarbi tika uzsākti 2017. gada vasarā.

Projekts ir ļoti apjomīgs gan finansējuma, gan aktivitāšu ziņā. Projekta ietvaros tiek pārbūvēta Ludzas pilsētas ģimnāzija, pārbūves darbi notiek arī Ludzas 2.vidusskolas internātā, ergonomiskas mācību vides nodrošināšanai paredzēts iegādāties arī jaunas mēbeles. Savukārt informācijas un tehnoloģiju attīstības pilnveidošanai 28 telpās LPĢ un 12 mācību telpās Ludzas 2.vidusskolā tiks ierīkotas Interaktīvās mācību sistēmas, katrai mācību telpai ir piemērots individuāls risinājums, tiks izveidotas arī divas mobilās klases, kuras tiks aprīkotas ar planšetēm. Katrā mācību telpā būs jauns dators, arī datorklasēs izglītojamiem būs jauni datori. 

Projekta ietvaros plānota arī sporta infrastruktūras uzlabošanas pasākumi: stadiona futbola zālāja atjaunošana, aprīkojuma iegāde stadionam, kā arī daļa finansējuma paredzēta baseina dušas un ģērbtuvju telpu iekārtojumam.

Projekta nosaukums - “Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizāciju”

Projekta identifikācijas Nr. 8.1.2.0/17/I/003

Fonds, programma, aktivitāte: Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fondsProjekts tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros

Īstenošanas vieta:

 • Ludzas pilsētas ģimnāzija 1.korpuss, Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadions, Blaumaņa iela 4, Ludza,
 • Ludzas pilsētas ģimnāzija, Blaumaņa iela 4, Ludza,
 • Ludzas 2.vidusskolas P.Miglinīka iela 34, Ludza
 • Internāts/ Dienesta viesnīca, Blaumaņa iela 4a, Ludza

Īstenošanas laiks: 07.06.2016. – 30.12.2019.

Mērķis: Projekta mērķis ir uzlabot Ludzas pilsētas vispārējo izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Galvenās aktivitātes: Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

 1. Ergonomiskas mācību vides izveide:
  1. Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves darbi;
  2. Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves darbu autoruzraudzība;
  3. Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves darbu būvuzraudzība;
  4. Mēbeļu iegāde un mācību telpu labiekārtošana LPĢ;
  5. Mēbeļu iegāde Ludzas 2.vidusskolai.
 2. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde:
  1. LPĢ lokālā datortīkla ierīkošana;
  2. Interneta un bezvadu interneta ierīkošana;
  3. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana LPĢ;
  4. Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana Ludzas 2.vidusskolā;
  5. Datoru iegāde un uzstādīšana LPĢ;
  6. Datoru, portatīvo datoru un planšetu iegāde un uzstādīšana;
  7. Tīkla diska masīva iegāde;
  8. Planšetes uzlādes stacijas iegāde;
  9. Datoru iegāde un uzstādīšana Ludzas 2.vidusskolā.
 3. Sporta infrastruktūras uzlabošana:
  1. Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona futbola laukuma zālāja atjaunošana;
  2. LPĢ stadiona sporta aprīkojuma iegāde;
  3. LPĢ baseina ģērbtuvju un dušas telpu labiekārtošana.
  4. LPĢ baseina t.sk. ģērbtuvju un dušas telpu izbūves un labiekārtošanas darbu autoruzraudzība;
  5. LPĢ baseina t.sk. ģērbtuvju un dušas telpu izbūves un labiekārtošanas darbu būvuzraudzība;
  6. Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošana
  7. Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošanas darbu autoruzraudzība;
  8. Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona sporta laukuma vingrošanas zonas atjaunošanas darbu būvuzraudzība.
 4. Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas modernizācija:
  1. Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūves darbi;
  2. Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūves darbu būvuzraudzība;
  3. Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūves darbu autoruzraudzība;
  4. Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas aprīkojuma un mēbeļu iegāde.
 5. Publicitātes pasākumi

Rezultatīvie rādītāji:  Pilnībā modernizēto vispārējās izglītības iestāžu skaits – 2 izglītības iestādes: Ludzas pilsētas ģimnāzija, Ludzas 2.vidusskola.

Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs, ieskaitot tās, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas –  Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas 2.vidusskolas kopējais plānotais izglītojamo skaits 2019.gadā – 961 izglītojamais.

Projekta kopējās izmaksas: 4 802 942,62 EUR

ERAF finansējums – 85% – 1 986 962,52 EUR

Valsts budžeta dotācija – 105 192,13 EUR

Pašvaldības finansējums – 245 448,31 EUR

Nacionālais publiskais finansējums – 350 640,44 EUR

Kopējās attiecināmās izmaksas – 2 337 602,96 EUR

Kopējās neattiecināmās izmaksas – 2 465 339,66 EUR

Kontaktinformācija: Projektu vadītāja Ilona Mekša, tālrunis: +371 65707131, e-pasts: ilona.meksa@ludza.lv